Skład  Rady  Rodziców

w  roku  szkolnym  2017/2018

 

 


Przewodnicząca  - Natalia Grzywacz

 


Za-ca przewodniczącej – Iwona Szczypior

Skarbnik – Barbara Dysarz

Sekretarz – Justyna Tłomacka

Członkowie: - Agata Glich

-       Agnieszka Sikowska

- Robert Saldzień

 

 

 

Skład  Komisji  Rewizyjnej

 

 

Przewodnicząca – Karolina Pruszak

Za-ca przewodniczącej – Małgorzata Moritz

Członek – Honorata Werenczak

Członek – Katarzyna Piepiórka

Członek - Danuta Heldt

Członek - Magdalena Smugała


 

 

  • Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Trzcińsku