Szkolny  Zestaw Programów  Nauczania

 Publicznej  Szkoły Podstawowej w Trzcińsku obowiązujący

 w  roku  szkolnym 2017/2018 dla poszczególnych klas:

 

 

Klasa

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Punkt przedszkolny

1.

Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

 

Oddział przedszkolny

 1.

 

 

 

2.

     

Wychowanie przedszkolne

 

 

Religia

"Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

 

Kochamy dobrego Boga

 

Klasa I

1.

     

 

2.

 

 

3.

      

Edukacja wczesnoszkolna

  

Religia

 

 

Język angielski

   

 

Oto ja - program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu. Karina Mucha.

 

W drodze do Wieczernika 

 

Program nauczania języka   angielskiego  w kształceniu zintegrowanym, I etap edukacyjny I – III. Wyd. PEARSON, Longman

 

Klasa  III

 

1.

   

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

   

 

Religia

 

 

 

Język angielski

     

 

 Program Edukacji Wczesnoszkolnej -

 Marzena Kędra. Doświadczanie świata.

 

W drodze do wieczernika

 

 

 

Program nauczania języka  język angielski  w kształceniu zintegrowanym, I etap edukacyjny I – III. Wyd. PEARSON, Longaman


Klasa   IV

 

1.

   

 

2.

     

 

3.

 

 

4.

   

 

 

5.

   

 

6.

   

 

7.

 

 

8.

     

 

9.

 

     

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

 

Język polski

   

 

Historia

         

 

Religia

 

 

Matematyka

   

 

Wychowanie fizyczne

 

 

Przyroda

   

 

Technika

 

  

Plastyka

     

 

Muzyka

 

Język angielski

     

 

Informatyka

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

 

Podróże w czasie – program nauczani historia w szkole podstawowej.

 

Poznaję Boga i w Niego wierzę

 

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

 

 

Program Nauczania Wychowania fizycznego "Ruch - Zdrowie dla każdego" - Stanisław Żołyński

   

„Tajemnice przyrody” - Program nauczania przyrody w klasie IV  szkoły podstawowej.

 

Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla klasy IV-VIII szkoły

 

Do dzieła -   Program nauczania plastyki w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

 

Lekcje muzyki -   Program nauczania ogólnego muzyki w klasach w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.

Program nauczania z język angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy IV – VIII.

 

 

Program nauczania Informatyki w szkole podstawowej pt. „Lubię to!” – II etap kształcenia

 

Program nauczania dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej - Wychowanie do życia w rodzinie – „Moje dorastanie

 

Klasa  V

  1.

 

   

2.

         

 

 

3.

 

 

 

4.

   

 

 

 

5.

 

 

6.

   

 

 

7.

   

 

 

8.

 

9.

     

 

10.

   

 

 

11.

 

 

 

12.

   

Język polski

 

   

Historia

         

 

 

 

Religia

 

 

 

Matematyka

   

 

 

 

Wychowanie fizycz.

 

 

Przyroda

   

 

Zajęcia techniczne  

 

 

 

Plastyka

   

Muzyka

 

 

Język angielski

     

 

 

Zajęcia komputerowe

   

 

Wychowanie do życia w rodzinie.

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

 

„Wehikuł czasu” – program nauczani historia i społeczeństwo dla drugiego etapu edukacyjnego.

 

 

 

Poznaję Boga i w Niego wierzę.

 

 

 

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

 

 

 

Program Nauczania Wychowania fizycznego  „Ruch – Zdrowie Dla Każdego”

 

„Na tropach przyrody” - Program nauczania przyrody w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

 

Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla klasy IV-VI szkoły podstawowej.

 

 

Do dzieła -   Program nauczania plastyki w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

 

Lekcje muzyki -   Program nauczania ogólnego muzyki w klasach w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

Program nauczania z język angielskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy IV – VI.

 

 

„Lubię to!” – program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

 

Program nauczania dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej - Wychowanie do życia w rodzinie – „Moje dorastanie”

 

 

 

 

Klasa  VI

 

1.

 

 

2.

           

 

 3.

 

 

 

4.

   

 

 

5.

   

6.

     

 

 

7.

   

 

8.

       

 

 

9.

     

 

 

 

10.

   

 

 

11.

 

 

 

 

12.

   

 

 

 

Język polski

 

 

Historia

           

 

 

Religia

 

 

Matematyka

   

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Przyroda

     

 

 

Plastyka

   

 

Muzyka


 

 

Język angielski

       

 

 

 

Zajęcia techniczne

 

 

 

Zajęcia komputerowe

     

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

 

 „Wehikuł czasu” – program nauczani historia i społeczeństwo dla drugiego etapu edukacyjnego

 

 

Poznaję Boga i w Niego wierzę

 

 

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

 

 

Program Nauczania Wychowania fizycznego  „Ruch – Zdrowie Dla Każdego”

„Na tropach przyrody” - Program nauczania przyrody w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

 

 

Do dzieła -   Program nauczania plastyki w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

 

 

Lekcje muzyki -   Program nauczania ogólnego muzyki w klasach w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

 

Program nauczania z język angielskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy IV – VI.  

 

 

 

Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla klasy IV-VI szkoły podstawowej.

Informatyka 2000 - program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

„Lubię to!” – program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI szkoły podstawowej. 

 

 

Program nauczania dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej - Wychowanie do życia w rodzinie – „Moje dorastanie”

 

  

  • Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Trzcińsku