Szkolny  Zestaw Programów  Nauczania

 Publicznej  Szkoły Podstawowej w Trzcińsku obowiązujący

 w  roku  szkolnym 2018/2019 dla poszczególnych klas:

 

 

Klasa

Lp

Przedmiot

Nazwa programu

Punkt przedszkolny

1.

Wychowanie przedszkole z językiem angielskim

„ Wokół przedszkola” Program wychowania przedszkolnego

oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunkowskiego;

autorzy - Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba –Żabińska

Oddział przedszkolny

1.

 

 

Wychowanie przedszkole z językiem angielskim

„ Wokół przedszkola” Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunkowskiego;

autorzy - Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba –Żabińska

 

3.

 

Religia

 

Kochamy dobrego Boga 

 

Klasa I

 

1.

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Oto ja - program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu. Karina Mucha

 

2.

 

 

Religia

 

W drodze do Wieczernika.

 

 

3.

 

Język angielski

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas                   I-III .

 

4.

 

Gimnastyka korekcyjna

 

Program  gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla I etapu edukacji klasy I – III. Jadwiga Czauderna - Miedziejko.

 

 

Klasa  II

 

1.

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Oto ja - program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu. Karina Mucha

 

2.

 

 

Religia

 

 

W drodze do Wieczernika.

 

 

3.

 

 

 

Język angielski

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas                   I-III .

 

Klasa   IV

 

1.

 

 

 

Język polski

 

 

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.                          J. Piasta – Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylinska

 

2.

 

 

Historia

 

 

Podróże w czasie – program nauczani historia w szkole podstawowej.

Robert Tocha

 

3.

 

Religia

 

Poznaję Boga i w Niego wierzę.

 

4.

 

 

Matematyka

 

 

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

5.

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Program Nauczania Wychowania fizycznego  „Ruch – Zdrowie Dla Każdego” – Stanisław Żołyński.

 

6.

 

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody” - Program nauczania przyrody w klasie IV  szkoły podstawowej.                      Jolanta Golonko

 

7.

 

 

Technika

 

Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Lech Łabęcki M. Łabęcka

 

8.

 

 

 

Plastyka

 

 

 

Do dzieła -   Program nauczania plastyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.

Jadwiga Kulas, Krystyna Onak

 

 

9.

 

 

 

Muzyka

 

 

 

Lekcje muzyki -   Program nauczania ogólnego muzyki w klasach w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

10.

 

 

Język angielski

 

 

Program nauczania z język angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy                 IV – VIII. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

 

 

11.

 

Informatyka

 

Program nauczania Informatyki w szkole podstawowej pt. „Lubię to!” – II etap kształcenia

Michał Kęska

 

 

12.

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Program nauczania dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej - Wychowanie do życia w rodzinie – „Moje dorastanie” – Bożena Strzemieczna  

 

Klasa  V

 

1.

 

 

Język polski

 

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.                          J. Piasta – Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylinska

 

2.

 

Historia

 

Podróże w czasie – program nauczani historia w szkole podstawowej.

Robert Tocha

 

3.

 

Religia

 

Poznaję Boga i w Niego wierzę.

 

4.

 

 

Matematyka

 

 

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

5.

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Program Nauczania Wychowania fizycznego  „Ruch – Zdrowie Dla Każdego” – Stanisław Żołyński.

 

6.

 

 

Biologia

 

 

Program nauczania biologii w klasach V – VIII szkoły podstawowej Puls życia .

Anna Zdziennicka  

7.

 

Geografia

Program nauczania geografii w klasach V – VIII szkoły podstawowej Puls życia.

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

 

8.

 

 

Technika

 

Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Lech Łabęcki M. Łabęcka

 

9.

 

 

Plastyka

 

 

Do dzieła -   Program nauczania plastyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.

Jadwiga Kulas, Krystyna Onak

 

10.

 

 

Muzyka

 

 

Lekcje muzyki -   Program nauczania ogólnego muzyki w klasach w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

11.

 

 

Język angielski

 

 

Program nauczania z język angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy                 IV – VIII. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

 

12.

 

 

 

Informatyka

 

Program nauczania Informatyki w szkole podstawowej pt. „Lubię to!” – II etap kształcenia

Michał Kęska

 

13.

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie.

 

Program nauczania dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej - Wychowanie do życia w rodzinie – „Moje dorastanie” – Bożena Strzemieczna  

 

Klasa  VI

 

1.

 

 

Język polski

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

 

2.

 

 

Historia

 

 

„Wehikuł czasu” – program nauczani historia i społeczeństwo dla drugiego etapu edukacyjnego.

 

3.

 

Religia

 

Poznaję Boga i w Niego wierzę.

 

4.

 

Matematyka

 

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,

 

5.

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Program Nauczania Wychowania fizycznego  „Ruch – Zdrowie Dla Każdego” – Stanisław Żołyński.

 

6.

 

Przyroda

 

„Na tropach przyrody” - Program nauczania przyrody w klasach IV - VI szkoły podstawowej. Barbara Dziedzic

 

7.

 

 

Plastyka

 

 

Do dzieła -   Program nauczania plastyki w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

Jadwiga Kulas, Krystyna Onak

 

8.

 

 

Muzyka

Lekcje muzyki -   Program nauczania ogólnego muzyki w klasach w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

9.

 

 

Język angielski

 

 

Program nauczania z język angielskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy                 IV – VI. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

 

10.

 

Zajęcia techniczne

 

Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla klasy IV-VI szkoły podstawowej.

 

11.

 

Zajęcia komputerowe

 

 

„Lubię to!” – program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

 

12.

 

Wychowanie do życia w rodzinie.

 

Program nauczania dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej - Wychowanie do życia w rodzinie – „Moje dorastanie” – Bożena Strzemieczna  

 

  • Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Trzcińsku